अ’र्च’ना प’ने’रु’को ३ मि’नेट २० से’केन्ड’को हे’र्नै’ न’स’कि’ने अ’श्ली’ल भि’डि’यो लि’क ! (भि’डियो )

जनचेतना

अ’र्चना प’नेरुको ३ मिनेट २० से’केन्डको हेर्नै’ न’सकिने अ’श्ली’ल भि’डियो लि’क ! (भिडियो )प्रति हाम्रो वि’कृत सों’च छ ।भन्नसाथ त्यसलाई छा’डा भनेर नाक खु’म्च्या’उने प्र’वृत्तिले यस स’म्बन्धमा खु’ला बहस हुन सकि रहेको छैन । नतिजा, जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्र’स्त बनाइरहेको छ । दाम्पत्य जीवनमा यौ’न स’म्बन्धले खास महत्व र अर्थ राख्छ ।स’म्बन्ध बनाउनु भनेको केवल बंश नि’रन्तरताका लागि मात्र होइन । न त ह’ल्का म’नोरञ्जनका लागि मात्र । शा’रीरिक स’म्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक र न’कारात्मक अ’सरको बारेमा धेरैलाई थाहा हुँ’दैन ।अर्चना पनेरुको फेसबुक’मा १ मिनेट ४७ सेकेण्ड’को र्हेनै न’सकिने भि’डियो सार्वजनिक !
भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *